Ασφαλιστικά ενήμεροι οι δικηγόροι Αθηνών – Nooz.gr

Ασφαλιστικά ενήμεροι παραμένουν οι δικηγόροι Αθηνών, που λόγω της τραπεζικής αργίας δεν μπορούν να καταβάλουν τρέχουσες οφειλές ή τη δόση ρυθμισμένης οφειλής στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.

Την απόφαση αυτή, έλαβε η Διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) μετά από εισήγηση του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.

Επίσης, η διοίκηση του Ταμείου ενημερώνει ότι τα βιβλιάρια υγείας των δικηγόρων θα θεωρούνται κανονικά ώστε οι συγκεκριμένοι δικηγόροι να έχουν κατά το διάστημα αυτό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πλήρη υγειονομική κάλυψη.