Πρακτική άσκηση 2018 για φοιτητές το καλοκαίρι – Δείτε ποιους αφορά και πώς κάνετε αίτηση!

Πρακτική άσκηση 2018 για φοιτητές το καλοκαίρι – Δείτε ποιους αφορά και πώς κάνετε αίτηση!

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πρακτική άσκηση 2018 για το καλοκαίρι!

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι του 2018 την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, τα οποία αναγράφονται εντός της αίτησης, στο χώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κτίριο τημάτων Ιστορίας και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 1ος όροφος, Γραφείο 1.24) έως την Παρασκευή 25/5/2018.

Οι μέρες και ώρες λειτουργίας του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10:00 – 14:00.

Βασικές Πληροφορίες Πρακτικής Άσκησης Προς αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση γιατη διεξαγωγή και ειδικώς την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης από ένα φοιτητή ή μια φοιτήτρια.

Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ στο διάστημα ανάμεσα στην 1η Ιουλίου και την 31η Αυγούστου κάθε έτους.

Η συνολική (καθαρή) αμοιβή των φοιτητών ανέρχεται στα 400€ και για τους δύο μήνες απασχόλησης και εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει πλήρως την αμοιβή και την ασφάλιση του κάθε ασκούμενου με την αρωγή του ΕΣΠΑ.

Δε νοείται ασκούμενος φοιτητής να εργάζεται σε οποιοδήποτε άλλο φορέα πλην αυτού στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση καθ’ όλο το διάστημα που την υλοποιεί. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν οφείλουν να έχουν καθημερινή φυσική παρουσία στο χώρο που θα τους υποδείξει ο φορέας υποδοχής. Σε περίπτωσηαδικαιολόγητης απουσίας από το χώρο εργασίας η Πρακτική Άσκηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας ακυρώνεται και θα ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Πανεπιστήμιο.

Το ωράριο εργασίας των ασκούμενων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες ημερησίως αλλά ούτε και να είναι υπερβολικά μικρότερο. Οι ασκούμενοι δε δικαιούνται κανονική άδεια παρά μόνο πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας (συνοδευόμενη από ιατρική γνωμάτευση).

Κατεβάστε εδω σε pdf την αίτηση: Πρακτική άσκηση 2018 αιτήσεις

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ασκούμενου στο φορέα απασχόλησης την 1η ημέρα της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος/η διαγράφεται από τοπρόγραμμα και θα ξεκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Πανεπιστήμιο. Οι περίοδοι κατάθεσης δικαιολογητικών και αιτήσεων είναι εξαιρετικά αυστηρές χρονικά. Μετά το πέρας τους καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδυνατεί να προσκομίσει ο ίδιος εγκαίρως απαραίτητα έγγραφα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου δύναται να τα καταθέσει κάποιος άλλος αντ’ αυτού με επίσημη εξουσιοδότηση.


Πηγή
Ρεπορτάζ : neolaia.gr Team